+ A A - wcag-contrast-on
icon facebook icon youtube icon instagram icon bip
Biblioteka Rawicz

Konkurs

Data publikacji: 2021-07-29

REGULAMIN
konkursu plastycznego
„Zaprojektuj BiblioMaskotkę ” realizowanego w ramach projektu „Halo Wy tam! Ja tu czytam”
sfinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

ORGANIZATOR:
Organizatorem Konkursu pt. “Zaprojektuj BiblioMaskotkę”
jest Rawicka Biblioteka Publiczna , 63-900 Rawicz , ul. Targowa 1

CELE KONKURSU:
wykonanie pracy plastycznej – projektu pluszowej maskotki,
zainteresowanie dzieci i młodzieży biblioteką i czytelnictwem,
pobudzanie aktywności twórczej młodych plastyków.

FORMY PREZENTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA:

uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół z terenu powiatu rawickiego w wieku od 6 do 16 lat,
uczestnicy wykonują prace w technikach malarskich: farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, grafika komputerowa, pamiętając, że z projektu zostanie uszyta prawdziwą maskotka, tak więc nie może być zbyt skomplikowany i możliwy do uszycia.
format prac - A4 lub A3,
dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze lub w programie graficznym
maskotka powinna być przyjazna dzieciom i dorosłym oraz spełniać podstawowe wymagania dla przedmiotów dopuszczonych do użytkowania przez najmłodszych,
maskotka powinna swoim wyglądem nawiązywać do promowania czytelnictwa
prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane (pismem drukowanym) zgodnie z załączonym wzorem zgłoszenia udziału w Konkursie,
prace uczestnik wykonuje samodzielnie,
jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną,
przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną w Rawiczu w związku z udziałem w Konkursie plastycznym
„Zaprojektuj nam maskotkę”, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz zapewnia, że: posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób,
które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
Przesłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne
z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne jej publikowanie na stronie internetowej Rawickiej Biblioteki Publicznej i na jej oficjalnym profilu na Facebooku, oraz wykorzystanie na wystawach organizowanych przez RBP
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
W konkursie przyznane zostanie tylko pierwsze miejsce, za które uczestnik otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową.

KRYTERIA OCENY PRAC:

jury będzie oceniać prace bez podziału na kategorie wiekowe,
przy ocenie brane będą pod uwagę (kolejność od najważniejszego kryterium):
twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, projekt maskotki powinien być oryginalny i zabawny (liczy się pomysł),
maskotka powinna kojarzyć się z książką lub biblioteką,
projekt maskotki powinien być mało skomplikowany i możliwy do uszycia,
ogólna estetyka wykonania prac,

TERMINY:
1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 31 sierpnia 2021r  Prace należy dostarczyć
osobiście lub przesłać na adres:
Rawicka Biblioteka Publiczna ul. Targowa 1
63-900 Rawicz
Pocztą elektroniczną: wypozyczalnia-rbp@rawicz.pl
Z dopiskiem „Konkurs na BiblioMaskotkę”
2. O wynikach Konkursu wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani na początku września za pośrednictwem strony internetowej oraz bibliotecznego Facebooka, a z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.
3. Uroczyste wręczenie nagrody dla zwycięzcy nastąpi na spotkaniu z Kicią Kocią, prowadzonym przez bajankę Monikę Skikiewicz (03.09.2021r.).

UWAGA!
Najlepsze prace zostaną wystawione w bibliotece. Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia prac konkursowych w zbiorach biblioteki, oraz prawo do ich publikowania i reprodukowania.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie
z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Rawicka Biblioteka Publiczna ul. Targowa 1 w Rawiczu.
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji rozstrzygnięcia konkursu przez okres trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie prac nagrodzonych.

DANE ORGANIZATORA:
Rawicka Biblioteka Publiczna ul. Targowa 1
63-900 Rawicz
tel. 65 545 20 04
email: biblioteka@rawicz.eu

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu [pdf]

powrót do wszystkich aktualności
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.