+ A A - wcag-contrast-on
icon facebook icon youtube icon instagram icon bip
Zasady

Zasady

strona startowa » O bibliotece » Zasady

To Twoja pierwsza wizyta w bibliotece? Nie zwlekaj, zapisz się, to takie proste!

Aby korzystać ze zbiorów i usług Rawickiej Biblioteki Publicznej i wszystkich jej filii... wystarczy się zapisać. To bardzo proste i nic nie kosztuje.

Należy odwiedzić nasze placówki, mieć przy sobie dowód osobisty, a w przypadku dzieci - legitymację szkolną bądź inny dokument potwierdzający tożsamość. Istotne jest również by podczas zapisu osoby niepełnoletniej towarzyszył jej rodzic lub opiekun prawny. Użytkownikiem może zostać osoba w każdym wieku. Biblioteka nie pobiera opłat za wypożyczenia i udostępnienia, jednak jest kilka usług płatnych. Są to np. wydruki, kserokopie, skany. Z kosztami muszą się liczyć czytelnicy, którzy przetrzymają lub zniszczą zbiory. Wysokość opłat można sprawdzić w cenniku. Szczegółowe zasady korzystania z usług i zbiorów Rawickiej Biblioteki Publicznej określają regulaminy.


W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych:

Agnieszka Kwaśnik
Tel. 788 353 115

Email: iod@valven.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rawicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Rawiczu

2. Został powołany inspektor ochrony danych Pani Agnieszka Kwaśnik, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@valven.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poza instytucjami upoważnionymi z mocy prawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

10. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; zapisów dokonanych w umowie; wyrażonej zgody.


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X