+ A A - wcag-contrast-on
icon facebook icon youtube icon instagram icon bip
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

strona startowa » Deklaracja dostępności

Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.rbp.rawicz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rawicka Biblioteka Publiczna.

E-mail: biblioteka@rawicz.eu

Telefon: 65 616 49 20

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Biblioteka w budynku ma 4 kondygnacje. Prowadzi do niej wejście główne od ul. K. Marcinkowskiego. Do Biblioteki wejściem głównym można dostać się schodami lub windą z poziomu parteru. Osoby z niepełnosprawnością dostaną się do Biblioteki windą na każdą kondygnację z poziomu parteru. Wjazd na taras letni jest możliwy z poziomu pierwszego, poprzez pomieszczenie Czytelni (na schodach znajduję się rampa teleskopowa).

Budynek posiada toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek  został wyposażony w windę, która może przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi. W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie braille'a, oznaczenia kontrastowe i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Biblioteka posiada pętlę indukcyjną, rampę teleskopową oraz informację głosową.

W budynku  w którym mieści się Biblioteka znajduje się winda, z której mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością. Bibliotekarze Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu mogą również dostarczyć książki, audiobooki i prasę do domu osobom, które z uwagi na niepełnosprawność nie mogą dotrzeć do biblioteki.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed Rawicką Biblioteką Publiczną w Rawiczu znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla postoju osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Informujemy, że na teren Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Udogodnienia

Ułatwienia na stronie Rawickiej Biblioteki Publicznej


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X