+ A A - wcag-contrast-on
icon facebook icon youtube icon instagram icon bip
Cyfryzacja zbiorów

Cyfryzacja zbiorów

strona startowa » Strefa Czytelnika » Cyfryzacja zbiorów

Zbiory biblioteczne są wyjątkowo cennym elementem dziedzictwa kulturowego. Nowe technologie pozwalają zapewnić bezpieczne przechowywanie ich treści. Dzięki wersji zdigitalizowanej zwiększył się dostęp do kultury i edukacji. W ramach cyfryzacji zbiorów współpracujemy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie.

Umowa Użyczenia zawarta pomiędzy Rawicką Biblioteką Publiczną a Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury z Poznaniu przyczyniła się do użyczenia naszych zbiorów na potrzeby digitalizacji. Dzięki niej w zasobach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej znaleźć można:

  1. "Przewodnik po Wystawie Przemysłowo - Rzemieślniczo-Handlowej na okręg Gostyńsko-Rawicki w Rawiczu od 12 do 15 sierpnia 1923 roku pod Protektoratem pana Wojewody Poznańskiego”.
  2. „Dokumenty do historji ubezpieczeń ogniowych i obrony przeciwpożarowej ziem zachodnich Polski”.
  3. „300-lecie Rawicza Zachodniej strażnicy Państwa: referat wygłoszony przez radnego prof. Józefa Miedzińskiego na jubileuszowym posiedzeniu Korporacyj Miejskich w dniu 24 marca 1938 r.”
  4. „Walka ekonomiczno-rasowa w poznańskiem”.

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra

Natomiast skutkiem umowy partnerskiej z Miejską Biblioteką Publiczną w ramach projektu pn. „Powiększenie zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej” w roku 2018 jest udostępnienie przez leszczyńską książnicę swojej infrastruktury na potrzeby digitalizacji, opracowania i nieodpłatnego udostępniania czasopisma „Panorama Leszczyńska” (1979) na platformie Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej.

Konsekwencją kolejnej umowy partnerskiej podpisanej w roku 2019 pn. „Powiększenie zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej z wydzieleniem działów regionalnych, w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2019, finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” było także zdigitalizowanie zbiorów RBP związanych z historią, kulturą i tradycją naszego miasta. Znajdują się one w zasobach Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zbiory cyfrowe pozwalają zachować zasoby kultury i dziedzictwa, ich forma natomiast ułatwia i zwiększa do nich dostęp. Szukajcie ich tutaj:

http://www.lbc.leszno.pl/dlibra/results?q=rawicz&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0

W związku z przystąpieniem naszej Biblioteki do systemu ACADEMICA, udostępniającego zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, zaistniała możliwość korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA w naszej Bibliotece i wybranych Filiach: Dębno Polskie, Słupia Kapitulna, Filia Rawicz i Zielona Wieś.
Z komputera z dostępem do sieci Internet, poprzez stronę academica.edu.pl, możliwe jest wyszukiwanie publikacji udostępnianych przez CWPN Academica, sprawdzanie ich dostępności, składanie rezerwacji oraz korzystanie z publikacji należących do domeny publicznej lub do których rozpowszechniania w sieci Internet Biblioteka Narodowa jest uprawniona na podstawie odrębnych umów (licencji).
Głównym celem systemu ACADEMICA jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej.
Ogromna baza publikacji
ACADEMICA pozwala na dostęp do ponad pół miliona pełnotekstowych publikacji: monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Stale rozbudowywane zasoby bazy obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców. Tak ogromna baza wiedzy stanie się z pewnością ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej oraz dydaktycznej.

Link do strony: academica.edu.pl/

www.rbp.rawicz.pl/wsCMS/uploads/pdfs/regulamin-uzytkownika-academica.pdf

www.rbp.rawicz.pl/wsCMS/uploads/pdfs/podrecznik-czytelnika-cwpn-academica.pdf


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X