+ A A - wcag-contrast-on
icon facebook icon youtube icon instagram icon bip
Cyfryzacja zbiorów

Cyfryzacja zbiorów

strona startowa » Strefa Czytelnika » Cyfryzacja zbiorów

Zbiory biblioteczne są wyjątkowo cennym elementem dziedzictwa kulturowego. Nowe technologie pozwalają zapewnić bezpieczne przechowywanie ich treści. Dzięki wersji zdigitalizowanej zwiększył się dostęp do kultury i edukacji. W ramach cyfryzacji zbiorów współpracujemy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie.

Umowa Użyczenia zawarta pomiędzy Rawicką Biblioteką Publiczną a Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury z Poznaniu przyczyniła się do użyczenia naszych zbiorów na potrzeby digitalizacji. Dzięki niej w zasobach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej znaleźć można:

  1. "Przewodnik po Wystawie Przemysłowo - Rzemieślniczo-Handlowej na okręg Gostyńsko-Rawicki w Rawiczu od 12 do 15 sierpnia 1923 roku pod Protektoratem pana Wojewody Poznańskiego”.
  2. „Dokumenty do historji ubezpieczeń ogniowych i obrony przeciwpożarowej ziem zachodnich Polski”.
  3. „300-lecie Rawicza Zachodniej strażnicy Państwa: referat wygłoszony przez radnego prof. Józefa Miedzińskiego na jubileuszowym posiedzeniu Korporacyj Miejskich w dniu 24 marca 1938 r.”
  4. „Walka ekonomiczno-rasowa w poznańskiem”.

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra

Natomiast skutkiem umowy partnerskiej z Miejską Biblioteką Publiczną w ramach projektu pn. „Powiększenie zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej” w roku 2018 jest udostępnienie przez leszczyńską książnicę swojej infrastruktury na potrzeby digitalizacji, opracowania i nieodpłatnego udostępniania czasopisma „Panorama Leszczyńska” (1979) na platformie Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej.

Konsekwencją kolejnej umowy partnerskiej podpisanej w roku 2019 pn. „Powiększenie zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej z wydzieleniem działów regionalnych, w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2019, finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” było także zdigitalizowanie zbiorów RBP związanych z historią, kulturą i tradycją naszego miasta. Znajdują się one w zasobach Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zbiory cyfrowe pozwalają zachować zasoby kultury i dziedzictwa, ich forma natomiast ułatwia i zwiększa do nich dostęp. Szukajcie ich tutaj:

http://www.lbc.leszno.pl/dlibra/results?q=rawicz&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X