+ A A - wcag-contrast-on
icon facebook icon youtube icon instagram icon bip
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

strona startowa » Deklaracja dostępności

Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony inter-netowej www.biblioteka@rawicz.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Biblioteka w budynku Domu Kultury ma 1 kondygnację. Prowadzi do niej wejście główne z ul. Targowej ( od strony plant), oraz wejście boczne od strony Straży Pożarnej. Do Biblioteki wejściem głównym można dostać się schodami. Osoby z niepełnosprawnością dostaną się do Biblioteki tylko wejściem bocznym, gdyż tam dostępna jest platforma (tylko w godzinach otwarcia Domu Kultury) dla osób niepełnosprawnych z dojazdem na półpiętro oraz do toalet (z wejścia korzystają pracownicy Domu Kultury oraz petenci).

Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie został wyposażony w windy, które mogą przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Biblioteka nie posiada pętli indukcyjnych, pochylni oraz informacji głosowych.

W budynku Domu Kultury, w którym mieści się Biblioteka znajduje się platforma, z której mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością. Bibliotekarze Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu dostarczają książki, audiobooki i prasę do domu osobom, które z uwagi na niepełnosprawność nie mogą dotrzeć do biblioteki.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed Rawicką Biblioteką Publiczną w Rawiczu znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla postoju osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Informujemy, że na teren Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Udogodnienia

Ułatwienia na stronie Rawickiej Biblioteki Publicznej


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X